28 C
Athens
Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Προσφυγή στο Διαιτητικό της Ζακύνθου και εξώδικα σε ΕΠΟ, Σούπερ Λιγκ 2-Διαβάστε τα αναλυτικά!

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Το sovaro.gr, φέρνει στο «φως» πρώτα και αποκλειστικά, μια σοβαρή υπόθεση που απασχολεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι τα εμπόδια που προβάλλει η Σούπερ Λιγκ 2 και η ΕΠΟ στη Ζάκυνθο, ώστε να συμμετάσχει στη Σούπερ Λιγκ 2. Η ομάδα του νησιού, «απαντάει» με προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, με αίτηση ακύρωση της προκήρυξης του Πρωταθλήματος, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει σε αυτή την ΠΑΕ Ζάκυνθος. Παράλληλα, η Ζάκυνθος, στέλνει δυο εξώδικα προς ΕΠΟ και Σούπερ Λιγκ 2, τα οποία και αυτά φέρνει στο «φως» το sovaro.gr, έτσι ώστε να γνωρίζει η φίλαθλη κοινή γνώμη κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης.

 

Η Ζάκυνθος, επιχειρεί να καταρρίψει το επιχείρημα ότι η προσφυγή κατά της προκήρυξης έγινε εκπρόθεσμα, με το σκεπτικό ότι ουδέποτε της εστάλη αυτή η προκήρυξη, αναφέροντας ότι «παράνομα δεν συμπεριελήφθη στην κλήρωση του Πρωταθλήματος».

Η Ζάκυνθος, ορίζει ως διαιτητή τον Γεώργιο Σφυρή. Την ΠΑΕ Ζάκυνθος, εκπροσωπεί ο δικηγόρος Απόστολος Μπίρδας.

 

Η αίτηση ακύρωσης της προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ 2 στο Διαιτητικό Δικαστήριο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΤΗΣ ΕΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΑΕ», η οποία εδρεύει στo δημοτικό στάδιο Ζακύνθου, με αρ. ΓΕ.Μ.Η. 160796160000, με ΑΦΜ 996715067, τηλ. fax : 2695048145, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : zakynthosfc61@gmail.com, νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΚΑΤΑ

Της  εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 42, Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής κατηγορίας, νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΚΥΡΩΣΗ  της προκήρυξης του πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 και κάθε προγενέστερης και μεταγενέστερης σχετικής πράξης

…………………

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021 το ερασιτεχνικό – ιδρυτικό αθλητικό σωματείο μας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961» αγωνίστηκε στην τέταρτη κατά σειρά εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου τιτλοφορούμενη Γ΄ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και κατόπιν της συμμετοχής σε αγώνες κατάταξης για τον προβιβασμό του στην ανώτερη κατηγορία, τελικά δεν κατέλαβε θέση η οποία οδηγούσε στον προβιβασμό του. Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 17193/13.08.2021 έγγραφο της ΕΠΟ προσκληθήκαμε να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 (λόγω συμπλήρωσης θέσης ομάδας που δικαιούταν να συμμετέχει αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή) και να δηλώσουμε συμμετοχή μέχρι την 18.08.2021. Την 18.08.2021 δηλώσαμε συμμετοχή στο πρωτάθλημα αποστέλλοντας έγγραφο αποδοχής της πρόσκλησης  τόσο στην ΕΠΟ όσο και στην διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος – Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής κατηγορίας. Επίσης την 18.08.2021 πληρώσαμε παράβολο συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα ποσού 7.500 ευρώ καταβάλλοντας το ποσό αυτό στον τραπεζικό λογαριασμό της ανωτέρω διοργανώτριας αρχής. Την 12.10.2021 κοινοποιήσαμε στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος την από 11.10.2021 προσωρινή διαταγή του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η συμμετοχή της ομάδας μας στο εν λόγω πρωτάθλημα. Η εν λόγω προσωρινή διαταγή εκδόθηκε επί αίτησης αναστολής κατά των από 17.09.2021 και 05.10.2021 αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις μας για τη λήψη του προβλεπόμενου στις διατάξεις του άρθρου 77 Α ν. 2725/1999 πιστοποιητικού συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα. Με έκπληξή μας την 25.10.2021 λάβαμε γνώση της προσβαλλόμενης προκήρυξης του πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 η οποία δεν περιλαμβάνει την ομάδα μας παρότι δικαιούται να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα αυτό και πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται (δήλωση συμμετοχής, πληρωμή παραβόλου συμμετοχής, προσωρινή διαταγή του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η συμμετοχή της ομάδας μας στο εν λόγω πρωτάθλημα).

Η προσβαλλόμενη προκήρυξη του πρωταθλήματος ουδέποτε κοινοποιήθηκε σε εμάς.

Περαιτέρω, η καθ’ ής μας απέστειλε την 12.10.2021 με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) το υπ΄αρ. πρωτ. 100675 έγγραφο με το οποίο μας ενημέρωνε ότι δεν έχουμε καταθέσει επαγγελματικά συμβόλαια με επισυναπτόμενη την από 12.10.2021 απάντηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας – FIFA επί αιτήσεων άλλων ομάδων με αίτημα την δυνατότητα εγγραφής – μετεγγραφής ποδοσφαιριστών εκτός μετεγγραφικής περιόδου. Όμως, η περίπτωση της εταιρείας μας, η οποία είναι νεοσυσταθείσα, δεν σχετίζεται με τις περιπτώσεις των λοιπών ομάδων που απευθύνθηκαν στη Διεθνή Συνομοσπονδία. Σημειωτέον ότι το ανωτέρω υπ΄ αρ. 100675/12.10.2021 έγγραφο της καθ’ ής δεν έχει εκτελεστότητα αλλά ακόμα και εάν κριθεί ότι έχει, συμπροσβάλλεται με την παρούσα αίτησή μας. Επίσης σημειωτέον ότι η καθ’ ής παράνομα δεν μας ενέγραψε ως μέλος της και δεν μας περιέλαβε στην προκήρυξη και στην κλήρωση του εν λόγω πρωταθλήματος διότι από καμία διάταξη δεν προκύπτει ότι έχει το δικαίωμα να μην το κάνει, ακόμα και εάν δεν είχαμε καταθέσει επαγγελματικά συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Αντίθετα, η καθ’ ής υποχρεούταν να μας εντάξει ως μέλος της, να μας περιλάβει στην προκήρυξη και στην κλήρωση του πρωταθλήματος, και σε περίπτωση που δεν συμμετείχαμε στους αγώνες θα μας επιβάλλονταν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις. Ακόμα, σχετικά με το ζήτημα των επαγγελματικών συμβολαίων και της έκδοσης δελτίων αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών μας επισημαίνω ότι εκκρεμεί στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ (ΕΙΠ/ΕΠΟ) η συζήτηση της από 22.10.2021 προσφυγής μας με την οποία ζητάμε να μας επιτραπεί να εγγράψουμε ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που άνηκαν στη δύναμη του σωματείου μας μέχρι την 31.08.2021.

Επειδή η καθ’ ής παράνομα κατά τα ανωτέρω δεν μας ενέγραψε ως μέλος της.

Επειδή ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία (Π.Α.Ε.) η ΕΠΟ μας ενέγραψε ως μέλος της και λάβαμε τον ίδιο αριθμό μητρώου (5285) με το ερασιτεχνικό σωματείο μας.

Επειδή η καθ’ ής παράνομα κατά τα ανωτέρω δεν περιέλαβε την ομάδα μας στις ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022.

Επειδή κατ’ άρθρο 7 παρ. 3 περ. δ του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (ΚΑΠ/ΕΠΟ) προβλέπεται ότι : «Διάταξη προκηρύξεως δύναται να προσβληθεί από μία ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα που αυτή αφορά, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, εντός των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του προθεσμιών και επί ποινή απαραδέκτου, προ της ενάρξεως του πρωταθλήματος που αφορά . Επομένως, η παρούσα αίτησή μας ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος το οποίο έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει την 30.10.2021.

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι εμπρόθεσμη κατ΄ αρθ. 7 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Του Δικαστηρίου Σας διότι ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε, στις υπόλοιπες, δε, συμμετέχουσες ομάδες κοινοποιήθηκε την 18.10.2021.

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας αίτησης και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του (διαφορά ΠΑΕ με Επαγγελματική Ένωση)

Επειδή δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Σας.

Επειδή ως διαιτητή ορίζουμε τον Γεώργιο Σφυρή.

Επειδή παραιτούμαστε από τις προθεσμίες κλήτευσής μας και από τις προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και ζητάμε  την όσο το δυνατόν συντομότερη συζήτηση της παρούσας και έκδοση αποφάσεως διότι το πρωτάθλημα superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει την 30.10.2021.

 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ  ΖΗΤΑΜΕ

 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.

Να ακυρωθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022.

Να υποχρεωθεί η καθ’ ής να μας εγγράψει ως μέλος της και να περιλάβει την ομάδα μας στην προκήρυξη του πρωταθλήματος superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022.

Να μας επιστραφεί το παράβολο.

Να υποχρεωθεί η αντίδικος στην καταβολή των δικαστικών εξόδων μας και της αμοιβής των δικηγόρων μας.

 

Ζάκυνθος, 26.10.2021

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

της ΠΑΕ Zάκυνθος

Νικόλαος Κοντονής

 

 

Το εξώδικο της ΠΑΕ Ζάκυνθος προς τη Σούπερ Λιγκ 2

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΑΕ», η οποία εδρεύει στo δημοτικό στάδιο Ζακύνθου, με αρ. ΓΕ.Μ.Η. 160796160000, με ΑΦΜ 996715067, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : zakynthosfc61@gmail.com, νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΠΡΟΣ

Την εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 42, Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής κατηγορίας, νόμιμα εκπροσωπούμενη

……………

Όπως γνωρίζετε την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 δικαιούμαστε να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα superleague 2. Προς τούτο συστήσαμε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, όπως υποχρεούμασταν για να συμμετέχουμε σε αυτό, και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) μας απέστειλε την 14.10.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο μας ζητούσε να της αποστείλουμε δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να μας εγγράψει ως μέλος της, τα οποία της στείλαμε την 15.10.2021. Τουναντίον, εσείς εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΑ δεν μας εγγράψατε ως μέλος σας και δεν μας περιλάβατε στην προκήρυξη του πρωταθλήματος στις συμμετέχουσες σε αυτό ομάδες, παρότι πληρούμε όλες τις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή παρότι : α) την 18.08.2021 σας δηλώσαμε ότι θα συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα, β) την 18.08.2021 καταβάλλαμε στον τραπεζικό λογαριασμό σας το παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα ποσού 7.500 ευρώ γ) την 12.10.2021 σας κοινοποιήσαμε την από 11.10.2021 προσωρινή διαταγή του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η συμμετοχή της ομάδας μας στο εν λόγω πρωτάθλημα.

Για την ανωτέρω συμπεριφορά σας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ να μας εγγράψετε ως μέλος σας και να μας περιλάβετε στην προκήρυξη του πρωταθλήματος στις ομάδες που θα συμμετέχουν σε αυτό, ΑΛΛΩΣ Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε εναντίον σας όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας και θα αναζητήσουμε από εσάς κάθε θετική και αποθετική ζημία μας από τη μη συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται για να λάβει γνώση αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

 

Ζάκυνθος, 25.10.2021

Για την εξωδίκως δηλούσα ΠΑΕ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

Νικόλαος Κοντονής

 

 

Το εξώδικο της ΠΑΕ Ζάκυνθος προς την ΕΠΟ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΑΕ», η οποία εδρεύει στo δημοτικό στάδιο Ζακύνθου, με αρ. ΓΕ.Μ.Η. 160796160000, με ΑΦΜ 996715067, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : zakynthosfc61@gmail.com, νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΠΡΟΣ

Την εδρεύουσα στην Αθήνα, Πάρκο Γουδί, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), νόμιμα εκπροσωπούμενη

………………….

Όπως γνωρίζετε την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 δικαιούμαστε να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα superleague 2. Την 13.10.2021 καταθέσαμε την από 13.10.2021 αίτησή μας ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, κοινοποιούμενη στο Τμήμα Μητρώου Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, με την οποία ζητήσαμε να μας επιτραπεί να εγγράψουμε – μετεγγράψουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, άλλως να μας επιτραπεί να εγγράψουμε τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού – ερασιτεχνικού σωματείου μας ως επαγγελματίες. Την 18.10.2021, ενώ δεν είχαμε λάβει απόφαση επί της ανωτέρω αιτήσεώς μας, οι δικηγόροι μας επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ και του ζήτησαν να συναντηθούν. Το πρωί της 19.10.2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δικηγόρων μας με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, στο γραφείο του, και τον ενημέρωσαν για το θέμα. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν, κατόπιν κλήσης τους από τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠΟ και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ και εν τέλει η απάντηση που δόθηκε στους δικηγόρους μας ήταν ότι η ΕΠΟ κρίνει ότι η εκκρεμούσα αίτησή μας δεν πρέπει και δεν θα απαντηθεί από την ΕΠΟ, ότι η ΕΠΟ δεν θα απευθυνθεί στην Διεθνή Συνομοσπονδία – FIFA και να απευθυνθούμε μόνοι μας στη Διεθνή Συνομοσπονδία – FIFA. Την 19.10.201 απευθυνθήκαμε με αίτησή μας στη Διεθνή Συνομοσπονδία – FIFA και την 20.10.2021 λάβαμε απάντηση η οποία κοινοποιήθηκε και στην ΕΠΟ. Την 22.10.2021 μας κοινοποιήθηκε απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος Μητρώου Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ επί της από 13.10.2021 αιτήσεως μας, κατά της οποίας (απόφασης) προσφύγαμε την 22.10.2021 ενώπιον της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. Δεδομένου ότι το ζήτημα είναι κατεπείγον, καθότι το πρωτάθλημα της superleague 2 έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει την 30.10.2021, στο δικόγραφο της ανωτέρω προσφυγής μας αναφέραμε ότι παραιτούμαστε από το δικαίωμα ακρόασης μας και ότι επιθυμούμε την όσο το δυνατόν συντομότερη έκδοση απόφασης προκειμένου, σε περίπτωση που η απόφαση είναι απορριπτική, να ασκήσουμε έφεση κατά αυτής ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ  με σκοπό να συζητηθεί αυτή (έφεση ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ) εντός της τρέχουσας εβδομάδας, δηλαδή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Επίσης, το μεσημέρι της 22.10.2021, αμέσως μετά την κατάθεση της από 22.10.2021 προσφυγής μας, οι δικηγόροι μας επικοινώνησαν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, τον ενημέρωσαν για την κατάθεση της ανωτέρω προσφυγής μας και για τους ανωτέρω περιγραφόμενους λόγους του ζήτησαν την όσο το δυνατόν συντομότερη έκδοση απόφασης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ τους απάντησε ότι το αίτημά μας είναι απόλυτα σεβαστό και ότι το αργότερο στις 13.00 της Δευτέρας 25.10.2021 θα μας έχει κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. Όμως, μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ επί της ανωτέρω προσφυγής μας. Σε τηλεφωνική επικοινωνία των δικηγόρων μας τόσο την 25.10.2021 όσο και την 26.10.2021 με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, ο τελευταίος τους απάντησε ότι για να συνεδριάσει η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ πρέπει να δοθεί άδεια από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της ΕΠΟ, ότι έχει ζητήσει να δοθεί σχετική άδεια από το πρωί της Δευτέρας 25.10.2021 και ότι ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΕΠΟ δεν την έχει δώσει.

Είναι προφανές ότι ηθελημένα ήδη από την 13.10.2021 λειτουργήσατε και λειτουργείτε με σκοπό να μην κριθεί η υπόθεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Περαιτέρω, την 26.10.2021 ασκήσαμε αίτηση ακύρωσης της προκήρυξης του πρωταθλήματος superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ με αίτημα μας, μεταξύ άλλων, να συζητηθεί αυτή μέχρι την Παρασκευή 29.10.2021, δηλαδή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Για την ανωτέρω συμπεριφορά σας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ :

α) να επιληφθείτε ώστε να εκδοθεί σήμερα απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ επί της ανωτέρω εκκρεμούσας προσφυγής μας,

β) να επιληφθείτε ώστε να συζητηθεί μέχρι την Παρασκευή 29.10.2021 η ανωτέρω από 26.10.2021 αίτησή μας,

γ) να μην ορίσετε διαιτητές στους αγώνες του πρωταθλήματος superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022,

ΑΛΛΩΣ Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι  θα αναζητήσουμε από εσάς κάθε θετική και αποθετική ζημία μας από τη μη συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα, δεδομένου ότι έχουμε ήδη δαπανήσει ποσό πλέον των 800.000 ευρώ, και ότι θα ασκήσουμε εναντίον σας όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας στα αστικά και ποινικά Δικαστήρια.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται για να λάβει γνώση αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Ζάκυνθος, 26.10.2021

Για την εξωδίκως δηλούσα ΠΑΕ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

Νικόλαος Κοντονής

spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ